Avustukset

SRO:n avustukset


Jäsenstipendit

Yhdistys jakaa keväisin täydennyskoulutusstipendejä yhdistyksen järjestämille kursseille. Seuraava haku on keväällä 2022. 

Oppilasryhmästipendit

Yhdistys myöntää syksyllä oppilas-/opiskelijaryhmille stipendejä ruotsinkieliseen kulttuuriin tutustumiseen ja yhteistoimintaan suomenruotsalaisten ja ruotsalaisten oppilaitosten kanssa. Painopistealueena ovat edellisvuosien tapaan projektit, jotka edistävät kontaktien syntymistä suomen- ja ruotsinkielisten opiskelijoiden välille. Vierailu ystävyys- tai yhteistyökouluun on ratkaiseva kriteeri stipendejä jaettaessa, mainitse koulu hakemuksessasi. 

Huom. Hakijan tulee olla SRO:n jäsen! 

Oppilasryhmästipendien raportointilomake (ruotsiksi) tässä.

Yhdistys sai syksyllä 2019 kaikkiaan 25 stipendihakemusta yhteisarvoltaan 15 537 euroa. Stipenditoimikunta päätti jakaa 14 kpl 300 - 400 euron suuruisia avustuksia hakijoille (kouluille), jotka eivät aiemmin tai lähiaikoina ole saaneet SRO:n oppilasryhmästipendiä. Stipendejä myönnettäessä huomioitiin tasapuolisesti eri kouluasteet ja maantieteellinen sijainti. Avustukset rahoitetaan Komin rf:ltä saadun lahjoituksen ja edellisvuonna myönnettyjen mutta peruttujen stipendien varoin.

Avustettavia hankkeita ovat vierailut ruotsinkielisiin yhteistyökouluihin Suomessa tai Ruotsissa, opinto- ja kulttuurimatkat sekä leirikoulut.

Yhdistys pyrkii avustamaan mahdollisimman monia jäseniään ja heidän oppilaitaan; siksi samoille hakijoille ei yleensä myönnetä avustusta perättäisillä hakukierroksilla. Hakuajoista ilmoitetaan myös yhdistyksen sähköpostilistalla, Poppiksessa ja yhdistyksen palstalla Tempuksessa.

 
Haetko avustusta muualta? Eri rahastojen ja säätiöiden hakuajat löytyvät keskitetysti fyrk.fi-sivustolta. 

  

 

 

 

Publicerad 12.04.2021