Poppis på svenska

Poppis på svenska


Tidskriften Poppis år 2024

Medlemstidningen distribueras till alla våra medlemmar, över 1 200 svensklärare inom alla utbildningsnivåer och -former i landet samt medlemmarna av Gyllene klubben. Poppis läses också utanför Finland av en del språkvetare och forskare som deltar i våra seminarier och tidningen skickas också till våra samarbets­organisationer i Norden. Hela upplagan når ca 1 500 exemplar.

År 2024 ger vi ut två nummer av Poppis. Då gäller det en tvåspråkig stiftad tidskrift i A4-format på ungefär 28 sidor, helt i fyrfärg. Texten i annonseringen kan vara på finska eller på svenska. Det är också möjligt att posta egna brev eller broschyrer tillsammans med Poppis som en skild bilaga.

Annonspriser:

baksida                                              1 310,00
inre fram- eller baksida                      1 130,00
1/1 sida                                              1 030,00
½ sida                                                   520,00
¼ sida                                                   270,00

Poppis 1/2023 kommer ut i februari, vecka 8. Tidsfristen för materialet onsdag 31.1.2024. Poppis 2/2023 kommer ut i oktober, vecka 40.

Färdigt annonsmaterial (pdf/jpg-format) skickas till adressen svenska@suomenruotsinopettajat.fi.

ISSN 2243-4585

Mediekortet

Anvisningar till artikelskrivning i Poppis hittar du här.

Smakprov av Poppis 2-2023 nedan:

Niondeklassares kunskaper nöjaktiga i A-svenska och svaga i B1-svenska Marita Härmälä & Chris Silverström

Hårt arbete med språkinlärning dag ut och dag in Mikael Liimatainen

ChatGPT – vad ska vi göra med det? Patrik Floréen

Svenskan i militärt samarbete i Norden – behövs den? Ilmari Käihkö

Poppis 2 2023 parm


Läs Poppis 2-2018

Poppis 2 18 kansi1

 

Läs Poppis 1-2018

 Poppis 1 18 kansi1

ks logo 2015

Publicerad 25.02.2022