Förening

Förening


 • en förening för alla svensklärare i Finland
 • har över 1 200 medlemmar och omfattar svensklärare i grundskolor, gymnasier, yrkesutbildningar, på högskolor och universitet samt i vuxenutbildningar
 • bevakar sina medlemmars pedagogiska och fackliga intressen i samarbete med Undervisningssektorns Fackorganisation rf (Opetusalan Ammattijärjestö, OAJ ry) och SUKOL rf (Språklärarförbundet i Finland)
 • medlemmarna anlitas som experter i arbetsgrupper tillsatta av Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet
 • producerar prov- och undervisningsmaterial samt håller kontakt med förlag och läromedelsförfattare
 • eftersträvar en ändamålsenlig utveckling av studentexamen och framför synpunkter beträffande studentprov till studentexamensnämnden och medlemmarna
 • anordnar årligen en uppsatstävling för gymnasister i årskurs två och grundskoleelever i samarbete med Svenska folkskolans vänner
 • anordnar årligen en uppsatstävling för abiturienter i samarbete med Svenska kulturfonden
 • deltar i diskussioner om svenska språkets ställning i Finland
 • deltar i den samnordiska verksamheten NORDSPRÅK
 • samarbetar med Svenska kulturfonden, Svenska nu, Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland, Svenska folkskolans vänner, Kultrurfonden för Sverige och Finland, Konstsamfundet, Riksföreningen Sverigekontakt, nordiska ambassader i Finland, Pohjola-Norden, Språkambassadörer, Nordisk Kulturkontakt, Svenska Finlands folkting och med flera andra partners


Publicerad 4.01.2021