Medlemskap

Medlemskap


 Medlemmarna erbjuds

  • medlemstidskriften POPPIS som kommer ut två gånger om året och innehåller aktuell information om teman som intresserar svensklärarna i Finland
  • kurser, seminarier, studie- och kulturresor till medlemspris
  • kontakter till Sverige och med det svenska språket samt aktuell information om Sverige och de övriga nordiska länderna under kurser, seminarier, resor och via annat samarbete
  • prov- och undervisningsmaterial för medlemmarnas bruk
  • anvisningar för poängsättning av provet i svenska i studentskrivningarna
  • årlig utdelning av medlemsstipendier och stipendier till Kalix sommarkurs för studeranden. Obs! I år delade vi inte ut studentgruppsstipendier.
  • service och information via SRO:s kontor
  • årliga uppsatstävlingar för gymnasister i årskurs två och grundskoleelever 
  • årlig uppsatstävling för abiturienter
  • tillgång till föreningens e-postlista samt intranet

Bli medlem

Föreningens medlemsavgift är 20 euro år 2024. Bli medlem genom att anmäla dig på SUKOLs hemsida

Som SRO:s medlem får du en printad HBL samt nyhetsappen HBL365 med 50 % rabatt!

Lämna beställningen per epost pren@hbl.fi eller ring KSF Medias kundservice 09 125 3500.
Det går inte att prenumerera tidningen med lärarrabatt via webben.

Publicerad 4.01.2022